MROK

MROK - Brian W. Aldiss Sześć lat temu, kiedy ta książka została stworzona, może można ją było nazwać dystopią. Teraz, po tym jak na jaw wypłynęły informacje o tajnych więzieniach, o torturach w nich stosowanych, opowieść stała się smutną rzeczywistością. MROK zaczyna się w nas, tu i teraz, jak wybrnąć z tego zaklętego kręgu. Co może sobie uroić umysł cywilizowanego i pokojowo nastawionego człowieka brutalnie wyrwanego ze swojego środowiska? Agresywne przesłuchania, tortury, brak snu, głód, pragnienie, ciągłe przebywanie w ciemności, brudzie i poniżeniu. Więcej na http://niepamietnikfprefecta.blogspot.com/2013/07/z-ciemnosci-w-sonce-z-ciszy-w-krzyk.html