Jeremiah

Jeremiah - Mike Resnick Z książki dowiemy się jakie warunki wstępne powinien spełnić mesjasz, aby go można było uznać za mesjasza. Okazuje się, że wcale nie musi być dobrym, bogobojnym i mądrym człowiekiem. Może nim zostać nawet niezbyt rozgarnięty złodziejaszek, drobny oszust wyłudzający datki na dobrze udawaną ślepotę, narkoman i dziwkarz. Tylko czy taki ktoś pociągnie za sobą tłumy i spełni proroctwo. Więcej na http://niepamietnikfprefecta.blogspot.com/2013/04/i-rzek-tedy-bog-dajciez-wy-mi-wszyscy.html